logo logo
pol flag    eng flag
  
WZDŁUŻ GRANICY - NOCLEGI W ZABYTKACH

Płóczki Dolne - Płóczki Górne – Lwówek Śląski – Gościszów – Nowogrodziec – Zebrzydowa - Kliczków – Łęknica – Bad Muskau /100 km./

Płóczki Górne
Kościół filialny św. Bartłomieja, ok. 1241 r. (szlak: Zabytki Romańskie w Polsce)
Lwówek Śląski
Miasto zabytkowe, jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska, założone na prawie magdeburskim przez księcia Henryka Brodatego w 1217 r. Stolica wydobycia agatu – co roku odbywa się tu duży festiwal „Lwóweckie Lato Agatowe”. Wśród zabytków wymienić warto: barokowy ratusz, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z ok. 1300 r., XV w. i XVI w., zespół klasztorny oo. franciszkanów z XIV-XV w., mury obronne (fortyfikacje) z basztami - wieżami bramnymi: Lubańską z XIV w., XV w. oraz Bolesławiecką, z XIV, XVI w.;

Gościszów
Romański kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z XIII w. (szlak: Zabytki Romańskie w Polsce), ruiny zamku;
Nowogrodziec
Historyczne miasto z XVIII w., zespół klasztorny magdalenek, późnobarokowy kościół parafialny pw. św. Pawła i Piotra, fragmenty murów obronnych z ok. 1500 r., ratusz z 1795 r., słup milowy Poczty Saskiej z XVII w.;
Zebrzydowa
Miasteczko słynące do wojny z wielkiej ceramicznej fabryki wyrobów glinianych i cegły założonej przez Fryderyka Hoffmanna Siegersdorfer Werke Friedrich Hoffmann w 1872 r. Z wyrobów fabryki wybudowano między innymi: stację metra Jannowitzbrücke w Berlinie, rzeźnię miejską w Zagrzebiu, elektrownię w Cecheuta w Argentynie. W 1939 roku zebrzydowskie zakłady posiadały 9 wielkich pieców pierścieniowych i zatrudniały 1200 osób. 27 listopada 1945 roku zostały spalone przez organizację podziemną Freies Deutschland. Warto dziś zwiedzić Park Miejski z 300-letnimi drzewami;
Osiecznica
Dom, w którym urodził się Abraham G. Werner, geolog i mineralog, profesor Akademii Górniczej we Freibergu, twórca europejskiej systematyki skał i minerałów opartej na ich cechach zewnętrznych. W 1999 r. dla uczczenia 250-lecia urodzin Wernera na budynku została umieszczona tablica pamiątkowa z jego popiersiem, ufundowana przez geologów polskich i niemieckich;
Kliczków
Wieś położona w Borach Dolnośląskich, jednym z największych zwartych terenów leśnych Europy. Znana z monumentalnego zamku będącego częścią zespołu zamkowego i folwarcznego z końca XIV w., przebudowywanego wielokrotnie do końca XIX w. Ciekawostą założenia jest cmentarz dla koni. Obok w XVI w. kościele pw. Trzech Króli drewniany ołtarz główny – tryptyk Pokłon Trzech Króli, oraz najcenniejszy zabytek kościoła – ołtarz boczny z sosnowo-lipowym epitafium rodziny Rechenberg;

Łęknica
Park Mużakowski - największy park w stylu angielskim w Polsce i w Niemczech, zajmujący 728 ha powierzchni po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej. Po stronie polskiej znajdują się 522 ha całego założenia parkowego, a po stronie niemieckiej 206 ha. Założony przez księcia Hermanna Ludwiga Heinricha von Pückler-Muskau (1785–1871), który po licznych podróżach do Anglii zachwycił się tego typu parkami. Należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej architektury ogrodniczej dziewiętnastego stulecia. 2 lipca 2004 r. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisał Park Mużakowski na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako 12 obiekt w Polsce. Park Mużakowski znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa oraz Geoparku Łuk Mużakowa. Efektem działalności górniczej prowadzonej tu w związku z wydobywaniem na przełomie XIX i XX w. węgla brunatnego, piasków i iłów, których złoża wychodziły na powierzchnię moreny jest niezwykły poprzemysłowy krajobraz - obecnie największe na terenie Polski, tzw. "pojezierze antropogeniczne". Tworzą go zbiorniki pokopalniane i zapadliska wypełnione wodą. Skład chemiczny powoduje różne zabarwienie wody: od turkusowo-zielonych do czerwono-brunatnych. Największa ilość zbiorników tego typu znajduje się na terenie gminy Trzebiel. Jest to pierwszy w Polsce geopark przyjęty do Światowej Sieci Geoparków;

Łęknica / Bad Muskau granica niemiecko-polska – Cottbus /30 km./

Łęknica / Bad Muskau granica niemiecko-polska – Berlin /100 km./Dzień podróży